جايی در نزديکی

والتین و الزیتونOlive production

سفر به طارم، سرزمين درختان زيتون
 
از جاده پرپيچ طارم كه بالا بروى و پايين بيايى كناره هاى جاده پر است از باغ هاى زيتونى زيتون. چشم را كه به كار بيندازى بوى زيتون از پشت پلك هايت خودش را مى كشد تا ريه هاى  گرسنه ات. اين دانه هاى درشت عشوه گر بر شاخه هاى نازك و پربرگ نشسته اند تا مهمترين سوغات زنجان باشند. زيتون هاى درشت طارمى خريداران ثابتى در كانادا و عربستان سعودى دارد و استان هاى داخل كشور را هم پوشش مى دهد، همين است كه اين سوغات سبز با آن ته مزه تلخش مى تواند سر سفره همه باشد.در طارم زرد زيتون، زيتون شنكه، زيتون روغنى ، زيتون مارى، گلوله زيتون و مقدار كمى انواع خارجى كشت مى شود. استان زنجان از نظر توليد زيتون و سطح زير كشت باغات بارور مقام نخست كشور را دارد و از نظر كل سطح زير كشت پس از استان هاى فارس، گلستان و خوزستان رتبه چهارم را از آن خود كرده است. پنج هزار نفر در طارم زيتون كشت مى كنند و هفت هزار و ۵۰۰ خانوار از مزاياى اين كشت پر سود بهره مند مى شوند.
/ 1 نظر / 51 بازدید
کيانا

سلام راستش متوجه منظورتون نشدم ممنون ميشم بيشتر توضيح بدين