تصویری از پلنگ در خرمنه سر   

از یک پلنگ ایرانی در منطقه شکار ممنوع خرمنه سر طارم تصویربرداری شد

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): روز پنجشنبه ۹۴/۹/۲۶ محیط بانان و کارشناسان محیط زیست استان زنجان حین سرشماری منطقه شکار ممنوع خرمنه سر طارم یک پلنگ ایرانی را از فاصله حدودا ۳۰۰ متری در ارتفاعات این منطقه مشاهده نموده و موفق شدند از این گونه ارزشمند تصویر برداری کنند.

نخستین بار در سال ۱۳۹۱ از یک پلنگ ماده و سه توله اش در منطقه شکار ممنوع خرمنه سر تصویربرداری شده و پس از آن نیز طی سه سال اخیر مورد مستندی از مشاهده پلنگ در این منطقه گزارش نشده بود.

منبع: http://www.iew.ir/1394/10/01/43609

لینک
۱۳٩۳/۱٢/۱٩ - مهدی انبارلویی