مسیر آببر به گشت رودخان   

 

یکی از مسیرهای بکر و نسبتا صعب العبور در میان مسیرهای آببر به ماسوله و آببر به قلعه رود خان مسیر گشت رودخان است. این مسیر که از گردنه دیزاب به سمت یال گردسایه و سپس روستاهای ماکوله وا و یا گشت رودخان ادامه دارد، دارای طبیعتی بکر و زیباست. از نظر کوتاه بودن مسافت طی شده نسبت به مسیر آببر-ماسوله و آببر-قلعه رودخان، مسیر گشت رودخان است. بدلیل اینکه تمامی مسیرها از گردنه دیزاب به سمت مقاصد منحرف میشوند. اما مسیر گشت رودخان مستقیمن در پشت دیزاب قرار دارد. برای طی این مسیر می توان دوشبانه روز را در نظر گرفت تا هم خستگی کمتری را متحمل شد و هم از زیبایی و جاذبه های مسیر بیشتر لذت برد. اما تیم ما بصورت فشرده و در یک شبانه روز موفق به عبور از این گردنه و رسیدن به روستای زیبای گشت رود خان در استان گیلان گردید. در تاریخ 5 خرداد 1390 در یک ظهر آفتابی تیم 5 نفری ما با عبور از جاده خاکی آببر خود را به ابتدای دیزاب در ارتفاع 2400 متری رساندیم. البته در بین مسیر میتوان از چراگاه ها و دره های مجاور دیدن نموده و از دور از مناظر زیبای آنها لذت برد. بخصوص طالشخانه که دارای استراحتگاه های سنگی و چشمه برای گردشگران و گله داران محسوب می گردد برای استراحتی کوتاه بسیار مناسب خواهد بود. اما با رسیدن به ابتدای دیزاب و ادامه مسیر با پای پیاده ما با مه غلیظی مواجه گردیدیم. ادامه مسیر با وجود راه مشخص چندان سخت نیست اما با رسیدن به مرتع و گم شدن مسیر در چمنزارها ادامه نه تنها غیرممکن بلکه خطرناک خواهد شد. بنابراین باوجود اینکه برنامه ما رسیدن به قلعه رودخان بود ناچار به لغو برنامه شدیم. با توجه به اطلاع از محل استراحتگاه های طالشی ها(گله داران گیلانی) ما خود را به آنجا رساندیم و بشکلی تصادفی با یکی از این گله داران مواجه شدیم که موقتن به آنجا آمده و قصد برگشت به سمت روستای خود واقع در گیلان داشت. همین موضوع سبب شد که مسیر گشت رودخان را که در مسیر این طالشی قرار داشت برگزینیم. با همراهی این مرد ساده و مهربان روستایی و درمیان مه غلیظ از پرتگاههای خطرناکی یکی پس از دیگری عبور نمودیم تا اینکه در نهایت به ابتدای یال گردسایه رسیدیم. این یال ییلاق روستاهای گشت رودخان- ماکوله وا- گسگره است. از اینجا جنگل را در دوقدمی خود میبینی اما روی یال چمنزار است و جنگل تنها حاشیه آنرا محاصره نموده. این ترکیب زیبا هم عبور از یال را آسان نموده و هم منظره ای فوق العاده زیبا را در جوی چشمان شما قرار می دهد. گله های پراکنده گاو و گوسفند نیز همه جا به چشم می خورند.

 مرتع دیزاب آببر

 

سگی در یال مته خانی

یال گردسایه

اعضای گروه: داود- علی- مجتبی- علیرضا- و خودم(مهدی انبارلویی)

لینک
۱۳٩٠/۳/٢۳ - مهدی انبارلویی