Tarom   

سلام بر تمام مردم ايران و جهان

Hello to all of World peaple !!!

It is a web about Tarom land in Iran . 

طارم جلگه ای در ميان رشته کوه ها ی سر به فلک کشيده.

Tarom is a beautiful flat plain in the middle of high mountains.

Olive land                                                                         سرزمين زيتون

سرزمينی كوچك با بيشترين تنوع آب و هوا در كمترين مساحت.

A region with most diversity in least area.

طارم دارای آب و هوايی معتدل و مديترانه ای است . در اين منطقه شما

می توانيد معنای واقعی تنوع و چهار فصل را دريابيد .

The weather of Tarom is very mild.

رود قزل اوزون به آرامی در ميان طارم آرميده است . اين رود که از کوههای

 چهل چشمه در کردستان سرچشمه می گيرد با طی مسيری طولانی وارد طارم

شده و پس از عبور از وسط آن در گلوگاه منجيل با شاهرود پيوند می خورد .در محل

پيوند اين دو رود سد بزرگ منجيل محيط زيبا و وصف ناپذيری را ايجاد کرده است.

 قزل اوزون سرانجام وارد گيلان شده و به دريای خزر می ريزد.در طارم اطراف

اين رود پر برکت را حاصلخيزترين زمينهای ايران دربر گرفته اند.انواع محصولات

 کشاورزی به دست کشاورزان زحمت کش اين منطقه در اين زمينها کشت می شود

و حتی درجاهايی زمينها سه بار در سال کشت می شوند .

Gezelozon is a big and long river in Tarom.environs of  Gezelozon have

very prolific lands for any species of agronomy products.

لینک
۱۳۸٥/۱/٢۸ - مهدی انبارلویی