درختان پوشیده از برف زیتون طارم   

خدارا شکر که نعمت خودشو در قالب برف و باران به همه کشور و طارم دست افشانی میکنه. اینهم تصاویری از بارش برف روی شاخه های همیشه سبز زیتون در شهرستان طارم خودمون!

http://www.iribnews.ir/fa/news/1511688/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%81-%D8%B2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%85

لینک
۱۳٩٥/۱٢/۱ - مهدی انبارلویی

   تصویری از پلنگ در خرمنه سر   

از یک پلنگ ایرانی در منطقه شکار ممنوع خرمنه سر طارم تصویربرداری شد

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): روز پنجشنبه ۹۴/۹/۲۶ محیط بانان و کارشناسان محیط زیست استان زنجان حین سرشماری منطقه شکار ممنوع خرمنه سر طارم یک پلنگ ایرانی را از فاصله حدودا ۳۰۰ متری در ارتفاعات این منطقه مشاهده نموده و موفق شدند از این گونه ارزشمند تصویر برداری کنند.

نخستین بار در سال ۱۳۹۱ از یک پلنگ ماده و سه توله اش در منطقه شکار ممنوع خرمنه سر تصویربرداری شده و پس از آن نیز طی سه سال اخیر مورد مستندی از مشاهده پلنگ در این منطقه گزارش نشده بود.

منبع: http://www.iew.ir/1394/10/01/43609

لینک
۱۳٩۳/۱٢/۱٩ - مهدی انبارلویی

   معرفی کوتاه شهرستان طارم   

شهرستان طارم یکی ازشهرستانهای هفتگانه استان زنجان می باشد که درشمال استان واقع گردیده این شهرستان  دربهمن ماه سال 1376 به مرکزیت شهرآب برتأسیس گردیده و شامل دوبخش ،پنج دهستان و155آبادی می باشدکه 101آبادی آن دارای سکنه ومابقی خالی ازسکنه می باشند.

این شهرستان ازشمال به استان گیلان،ازشرق به شهرستان تاکستان استان قزوین ازجنوب به شهرستان ابهروازغرب به شهرستان زنجان محدوداست.  شهرستان طارم بامساحتی بالغ بر2235کیلومترمربع  درمدارهای جغرافیایی 48درجه و30 دقیقه تا49درجه و14دقیقه طول جغرافیایی از نصف النهارگرینویچ و 36 درجه و تا38دقیقه تا37درجه و13دقیقه عرض شمال از خط استواقرارگرفته است.

شهرستان طارم دارای ناهمواریهای بسیار بوده ورودخانه پرآب وخروشان قزل اوزن ،دره عمیقی را درآن ایجادنموده که ارتفاع کف این رودخانه درگیلوان به کمتراز400مترازسطح دریارسیده وطرفین آن رشته کوههایی قرارگرفته  که ارتفاع برخی ازقلل آن به بیش از2800متربالغ می گردد.

گودترین نقطه استان ،یعنی گیلوان واقع دردره قزل اوزن باارتفاعی معادل 300مترازسطح دریادراین شهرستان واقع شده است و شهرآب بر،مرکزشهرستان درارتفاع 600متری ازسطح دریاقراردارد. همچنین با اینکه ارتفاع بخش اعظم مناطق مسکونی این شهرستان بطور محسوسی از دیگر شهرستانهای استان زجان پایین تر می باشد که این تفاوت باعث تمایز ویژه آب و هوای این شهرستان از استان می گردد اما با اینحال نوارهای کوهستانی شمالی و جنوبی شهرستان که به لحاظ تقسیم بندی جغرافیایی متعلق به طارم می باشند کاملا کوهستانی و مرتفع می باشند بطوری که مرتفع ترین نقطه استان زنجان در شهرستان طارم و کوه آغ داغ در ارتفاع بالای 3000 متری واقع است. این نقطه بین بخش درام  از طارم و ماسوله از استان گیلان و خلخال از استان اردبیل قرار دارد.

سهم شهرستان طارم ازکل جمعیت استان حدود5درصدبوده  و همچنین سهم مساحت آن ازاستان 10درصد می باشد.

عبوررودخانه قزل اوزن به عنوان شاهرگ حیاتی ازاین شهرستان توانمندیهای کشاورزی رادوچندان نموده وباعث رشد، توسعه ورونق اقتصادی منطقه گردیده ،تاحدی که به عنوان قطب کشاورزی مخصوصاً درزمینه تولیدمحصول زیتون (27% زیتون کل کشور) این منطقه رابه عنوان منطقه استراتژیک کشاورزی استان معرفی می نماید.

(1)

شهرستان طارم علاوه برموقعیت مهم کشاورزی ازنظرتاریخی نیزقدمتی به درازای تاریخ ایران داشته وفولادواریادوخاطره حکومتهاودوره های مختلفی رادرذهن کوچک خودجای داده است، به طوری که آتشکده هاوقلاع دیگرآثاربجای مانده ازتاریخ کهن ایران زمین نشان ازتاریخ دیرینه این منطقه داردکه می تواندبیانگرتمدن وفرهنگ غنی واصیل ایرانی نیزباشد، تاآنجاکه ناصرخسروقبادیانی تاریخ نویس ومحقق شهیرایرانی رادرمهماننوازی وتنوع محصولات وباغات پرثمرواداربه تحسین نموده است.

باعنایت به سابقه دیرینه فرهنگی ودینی که درمردم شهرستان طارم وجودداشته ،قریب به اتفاق مردم این شهرستان شیعه 12  امامی بوده ودرایام ومناسبتهای ویژه ازقبیل سوگواری حضرت اباعبداله الحسین (ع) وایام ماه مبارک رمضان وسایراعیادووفیات به صورت گسترده شرکت وازفیوضات این ایام بهره مندمی گردند، وهمچنین باتوجه به شعوربالای سیاسی مردم این شهرستان دراکثرمراسمات ملی وسیاسی ازقبیل انتخابات، ایام الله دهه فجر، روزقدس ،13 آبان وسالگردارتحال امام راحل (ره) و… به صورت چشمگیرشرکت می نمایند.

زبان وگویش اکثرمردم ترکی بوده وبه لحاظ نزدیکی به استانهای گیلان وقزوین آمیختگی خاصی اززبان فارسی راهم پیداکرده است دربرخی مناطق نیزگویش های محلی مثل تاتی وکردی رایج می باشد.

باتوجه به اعتقادات دینی مردم شهرستان ناهنجاریهای اجتماعی درشهرستان ازقبیل سرقت ،اختلافات قومی قبیله ای ،خانوادگی درحدناچیزبوده وبعضاً نیزازطریق میانجی گری معتمدین وریش سفیدان محلی وبعضاً ازطریق شوراهای اسلامی وحل اختلاف اصلاح وبرطرف می گردد.همچنین باعنایت به تقیدات مذهبی ودینی مردم،علیرغم هزینه های بالایی که خانوده هامتحمل می گردند،سن ازدواج دراین شهرستان متعادل بوده وبعضاً دختران رادرسنین پائین شوهرمی دهندوباتوجه به بررسیهای انجام شده دراکثرخانواده هاسیستم پدرسالاری حاکم بوده است؛ ودختران بدلیل عدم وجودمراکزآموزشی عالی غالباً ترک تحصیل کرده ومجبوربه ازدواج می شوند.به دلیل توقعات بالای خانواده هامراسمات

(2)

بزرگداشت وهمچنین عروسیهاهزینه های بالائی رابردوش خانواده می گذاردکه گاهاً دربعضی از(روستاها) سه روزبه صورت شبانه روزی عروسی گرفته می شود.

یکی ازسنتهای اصیل مردم توجه ویژه به موسیقی سنتی وعاشیق هابوده که درعروسیهابه صورت مرسوم استفاده می نمایند.

فرهنگ وتمدن منحصربه فردمنطقه درکنارفرهنگ غنی ایران زمین علیرغم تمام                               بی مهری های حکومتهای قبلی وموقعیت جغرافیائی وژئوپولتیکی منطقه، شخصیتهای بزرگی راازلحاظ علم ودانش تحویل جامعه نموده است که نمونه های زیادی ازاین حیث قابل ادعامی باشد.

شهرستان طارم ازلحاظ منظرگاههاوتفرجگاههای طبیعی نیزهمچون تاریخ پربارخودبه عنوان نگین درخشان درکنارتمام صفات وشایستگی های دیگردراستان مطرح بوده وتوجه به این مقوله می تواندخاطره های شیرینی رابرای هموطنان ومهمانان گرامی فراهم آورده واقتصادبسته منطقه رارونق بخشد

 

نقشه طارم

نقشه شهرستان طارم علیا

 

نقشه طارم در استان

لینک
۱۳٩۳/٢/٢٩ - مهدی انبارلویی

   25 گوسفند در طارم طعمه پلنگ شدند   

 پلنگ طارم

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان طارم گفت: پلنگی همراه با دو توله‌اش 25 راس گوسفند یک دامدار را نزدیک روستای گیلانکشه دریدند و صاحب گله با وجود داشتن اسلحه شکاری، به سمت پلنگ شلیک نکرد.

 
 

سیدرضا معافی مدنی در گفت وگو با ایرنا با قدردانی از این اقدام دامدار در چنین لحظات سخت و دلهره آور افزود: این دامدار که وضع مالی مناسبی نیز ندارد با دریافت وام بانکی این تعداد گوسفند را خریده بود تا بلکه در آینده از محل فروش این گله گذران زندگی کرده و سرپناهی نیز برای خود دست و پا کند.

مدیر روابط  عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان نیز گفت: کار این دامدار به جهت ترحم به پلنگ و دوتوله اش در آن لحظات حساس شایسته قدردانی است و کارشناسان این اداره کل از محل وقوع حادثه بازدید و با یافتن نشانه های حمله پلنگ به دام های این مرد روستایی، گزارش مستند خود را ارائه کرده اند.

امجد باقری اظهار کرد: فرم تعیین میزان خسارت وارده به این دامدار طبیعت دوست، براساس گزارش ارائه شده تنظیم و به دفتر حقوقی سازمان مرکزی ارسال شده و منتظر اعلام نظر نهایی هستیم.

وی حیوانات وحشی در حال انقراض را نیاز به مراقبت دانست و از افراد خواست با خودداری از تهدید این حیوانات برای جبران خسارت وارده، حتما دام های خود را بیمه کنند.

روستای گیلانکشه در 20 کیلومتری شهر آب بر مرکز شهر استان طارم واقع است.

 

مرجع خبر:

http://www.jamejamonline.ir/newspreview/1467211657802540884

کد خبر : 1467211657802540884      تاریخ            : چهارشنبه 03 اردیبهشت 1393 19:55

لینک
۱۳٩۳/۱/۱٦ - مهدی انبارلویی

   مسیر آببر به گشت رودخان   

 

یکی از مسیرهای بکر و نسبتا صعب العبور در میان مسیرهای آببر به ماسوله و آببر به قلعه رود خان مسیر گشت رودخان است. این مسیر که از گردنه دیزاب به سمت یال گردسایه و سپس روستاهای ماکوله وا و یا گشت رودخان ادامه دارد، دارای طبیعتی بکر و زیباست. از نظر کوتاه بودن مسافت طی شده نسبت به مسیر آببر-ماسوله و آببر-قلعه رودخان، مسیر گشت رودخان است. بدلیل اینکه تمامی مسیرها از گردنه دیزاب به سمت مقاصد منحرف میشوند. اما مسیر گشت رودخان مستقیمن در پشت دیزاب قرار دارد. برای طی این مسیر می توان دوشبانه روز را در نظر گرفت تا هم خستگی کمتری را متحمل شد و هم از زیبایی و جاذبه های مسیر بیشتر لذت برد. اما تیم ما بصورت فشرده و در یک شبانه روز موفق به عبور از این گردنه و رسیدن به روستای زیبای گشت رود خان در استان گیلان گردید. در تاریخ 5 خرداد 1390 در یک ظهر آفتابی تیم 5 نفری ما با عبور از جاده خاکی آببر خود را به ابتدای دیزاب در ارتفاع 2400 متری رساندیم. البته در بین مسیر میتوان از چراگاه ها و دره های مجاور دیدن نموده و از دور از مناظر زیبای آنها لذت برد. بخصوص طالشخانه که دارای استراحتگاه های سنگی و چشمه برای گردشگران و گله داران محسوب می گردد برای استراحتی کوتاه بسیار مناسب خواهد بود. اما با رسیدن به ابتدای دیزاب و ادامه مسیر با پای پیاده ما با مه غلیظی مواجه گردیدیم. ادامه مسیر با وجود راه مشخص چندان سخت نیست اما با رسیدن به مرتع و گم شدن مسیر در چمنزارها ادامه نه تنها غیرممکن بلکه خطرناک خواهد شد. بنابراین باوجود اینکه برنامه ما رسیدن به قلعه رودخان بود ناچار به لغو برنامه شدیم. با توجه به اطلاع از محل استراحتگاه های طالشی ها(گله داران گیلانی) ما خود را به آنجا رساندیم و بشکلی تصادفی با یکی از این گله داران مواجه شدیم که موقتن به آنجا آمده و قصد برگشت به سمت روستای خود واقع در گیلان داشت. همین موضوع سبب شد که مسیر گشت رودخان را که در مسیر این طالشی قرار داشت برگزینیم. با همراهی این مرد ساده و مهربان روستایی و درمیان مه غلیظ از پرتگاههای خطرناکی یکی پس از دیگری عبور نمودیم تا اینکه در نهایت به ابتدای یال گردسایه رسیدیم. این یال ییلاق روستاهای گشت رودخان- ماکوله وا- گسگره است. از اینجا جنگل را در دوقدمی خود میبینی اما روی یال چمنزار است و جنگل تنها حاشیه آنرا محاصره نموده. این ترکیب زیبا هم عبور از یال را آسان نموده و هم منظره ای فوق العاده زیبا را در جوی چشمان شما قرار می دهد. گله های پراکنده گاو و گوسفند نیز همه جا به چشم می خورند.

 مرتع دیزاب آببر

 

سگی در یال مته خانی

یال گردسایه

اعضای گروه: داود- علی- مجتبی- علیرضا- و خودم(مهدی انبارلویی)

لینک
۱۳٩٠/۳/٢۳ - مهدی انبارلویی

   مسیر آببر - قلعه رودخان   

متن زیر توصیفی است از دید کوته بین اینجانب و به هیچ وجه تصویرگر زیبایی واقعی مناظر آفریننده این نعمات ارزنده نیست

میدان باکلور حد فاصل کورد داغی و وجرگه

 

گله گوسفندان در میدان باکلور


در تاریخ ۴/۵/۱۳۸۶ گروه کوهنوردی ۷نفری ما سفر خود را راس ساعت ۱۳.۰۰ آغاز کرد.تابستان است و هوا بسیار گرم و غیر قابل تحمل(این را به خاطر بسپارید). توسط یک دستگاه اتومبیل نیسان با مبلغ ۲۵۰۰۰تومان سفر را از آببر به قصد روستای متروک باکلور آغاز نمودیم. لازم به ذکر است داشتن کوله پشتی و لوازم و خوراکی الزامی است. مسیر خاکی و خطرناک است اما با مهارت راننده مناسب عبور از آن ممکن و پرهیجان است. تاروستای باکلور حدودا یک ساعت زمان لازم بود. روستای باکلور روستایی بسیار کوچک اما در موقعیتی بی نظیر می باشد. محل آن در عمق دره ای زیبا و در مسیر رودخانه چینی لر میباشد. این روستا که در اثر زلزله خالی از سکنه شده دقیقا در محل تلاقی دو رودخانه قرار دارد که حاصل تلاقی این دو رودخانه رودخانه چینی لر می شود. این دو رودخانه عبارتند از رودخانه هازار و رودخانه کوثر که هر دو مسیری شمالی-جنوبی دارند و از چشمه های مشرف بر البرز سرچشمه می گیرند. حدفاصل هازار و کوثر کوه و جنگل دارسر می باشد. ارتفاع تقریبی این روستا ۱۲۰۰متر می باشد. هرچند این روستا در اثر زلزله ویران شده و اهالی آن به شهر آببر و شهرهای دیگر کوچ کرده اند اما هنوز هم باغ های آن نگهداری می شوند و تابستان عده ای از اهالی سابق برای رسیدگی به باغها و البته زنبورداری که شغل اصلی آنها است به روستا می آیند. به هرحال ما وارد روستا شدیم و در ادامه باید مسیر رودخانه کوثر را طی می کردیم. این مسیر خطرناکتر از قبل بودکه برای رسیدن به آن باید ماشین را از رودخانه عبور میدادیم . با تلاش بچه ها این کار انجام شد. و درنتیجه این کار حدودا ۳ ساعت در وقت و مسیر صرفه جویی شد. مسیر بعد از رودخانه بسیار خطرناک است در بعضی قسمتها ریزش کوه و بارندگی جاده را تخریب کرده و کوچکترین اشتباه سقوط مرگبار به عمق دره را در پی دارد. اما سرانجام مسیر جاده تمام میشود و از این به بعد باید پیاده طی شود. برای رسیدن به سرچشمه کوثر باید مسیر رودخانه دنبال شود که مسیری سخت اما بسیار زیبا می باشد. دو طرف رودخانه را جنگل درختان آردیژ فرا گرفته. اما فرق آن با دره های مجاور شیب زیاد صخره ای آن است. این صخره های صعب العبور و دنج محل استتار و زندگی آهو و بز کوهی است که خود را از دست انسانها و همچنین حیوانات درنده چون پلنگ و خرس حفظ می کنند. یکی از زیبایی های این رودخانه در جایی است که بناگاه آن رودخانه پرآب درمیان سنگها خشک می شود و ادامه مسیر در بستر سنگلاخ و خشک این رودخانه طی میشود. بعد از حدود یک ساعت پیاده روی در این بستر خشک ناگهان منظره زیبایی پیش روی شما ظاهر میشود که علت خشکی رودخانه را نیز در بردارد. دریاچه ای شگفت انگیز که در میان شیب دره اطراف خود آرمیده. این دریاچه مانند دریاچه های چینی لر در اثر زلزله بوجود آمده. اما ارتفاع بالای آن و دور بودن آن از دسترس عموم آن را کاملا بکر و بی نظیر نموده است. درواقع ادامه رودخانه از پایین تا دریاچه از زیر زمین می باشد. حال باید از کنار دریاچه عبور کنیم منظره زیبای آن تحت الشعاع مسیر پرخطر عبور قرار میگیرد. مسیری شامل صخره و جنگل آردیژ و شیب زیاد است و تصور کنید این شیب مستقیما منتهی به دریاچه ای است که عمق آن نامعلوم است. حال اگر در اثر یک اشتباه یکی از کوهنوردان همراه با کوله پشتی سقوط کند کار بسیار مشکل میشود. با هیجان و لذت این مسیر تقریبا کمتر از یک کیلومتر را پشت سرگذاشتیم و به ورودی دریاچه رسیدیم. بعد از کمی استراحت دوباره در کنار رودخانه پرآب مسیر را ادامه می دهیم. رفته رفته ارتفاع بیشتر میشود و به غروب نزدیکتر میشویم. سرانجام به سرچشمه کوثر میرسیم در حالی که ساعت حدودا ۲۰.۰۰ است. گویی در کنار کوثر بهشت هستیم. شیبی خاکی که پوشش گیاهی آن را فرا گرفته و از جای جای آن آبی زلال و گوارا می جوشد. البته یک انشعاب از رودخانه همچنان مستقل از چشمه به سمت مراتع صعود میکند که در مسیر ما نیست و از آن جدا میشویم. اما شب را مجبور میشویم در کنار چشمه سپری کنیم. برخلاف هوای گرم تابستانی اینجا خنک و مطبوع است بوی درختان آردیژ انسان را مدهوش میکند و چون مسکنی قوی مشکلات روزمره را به فراموشی می سپارد. ارتفاع تقریبی کوثر ۱۶۰۰متر. آتشی روشن می کنیم و در سکوت مهتابی شب به انتظار فردا می مانیم. برای خواب از کیسه خواب استفاده میکنیم. صبح قبل از طلوع خورشید برمیخیزیم و از چشمه وضو گرفته و نماز میخانیم در درون آن سجاده بهشتی که خود آیاتی است مبین. بعد از خوردن صبحانه و آمادگی سفر را بلافاصله شروع میکنیم(ساعت۶.۳۰). اینبار شیب دیگر صخره ای نیست اما مسیر از رودخانه و چشمه جدا میشود با اینحال همه جا سبز است و با افزایش ارتفاع سبزتر میشود. مقصد بعدی ما ییلاق وجرگه است که دقیقا در مرتع قرار دارد. با افزایش ارتفاع از پوشش جنگل کاسته میشود و در عوض پوشش گیاهی زمین عوض می گردد و تازه تر میشود. کم کم میدان دیدمان وسیع تر میشود پس از طی ۳ساعت مسیر کاملا سربالایی و دیدن اولین گله های گوسفند به مرتع میرسیم تقریبا تمام ییلاقهای اطراف را میتوان دید. از آسمان کوه و کردداغی در غرب تا خرمن اسر و تولاهی واره در غرب و البته از دور رشته کوه های زنجان نیز خودنمایی میکنند که فاصله ای به اندازه سرزمین طارم تا اینجا دارند. آری وارد وجرگه میشویم(ساعت ۹) و اکنون در بلندترین جای ییلاق هستیم. وجرگه میدانی است مسطح در ارتفاعی بالای ۲۲۰۰متر که بعنوان ییلاق گله داران سنتی آببر استفاده میشود. در این ارتفاع دیگر اثری از جنگل و درخت نیست و فقط چمن می روید که حتی در قله های اطراف همین چمن نیز نمیتواند بروید. علت کاملا واضح است سرمای شدید زمستان. حتی تابستان های این ییلاقها نیز آرامش ندارند و گاه گداری دست خوش تغییرات سریع هوا می شوند و مه و بارندگی گله داران را مجبور به فرار موقت به ارتفاعات پایین تر میکند. تقریبا از آغاز پاییز تا اواسط بهار پوشیده از برف است. نکته جالب توجه وجرگه این است که با وجود اینکه دیگر کوه و زمینی بالاتر از آن نیست اما همه جای آن را چشمه های سرد فرا گرفته. به طوری که از منبع جوشش این چشمه ها شگفت زده میشوی. آبی که از شدت سردی بیش از چندثانیه نمی توان آن را لمس کرد. در وجرگه هر گله دار کلبه ای سنگی برای خود ساخته که برای خواب و زندگی جای بسیار محقری است اما در آن شرایط هوایی بسیار مناسب است. این کلبه ها را گاجه می گویند. اطراف گاجه ها را بوته های گزنه و خشخاش احاطه کرده اند. گاهی بادی سرد و نافذ می وزد و انگار نه انگار که مرداد ماه است. مهمان نوازی و محبت گله داران نیز جای تعریف و تمجید دارد. بعد از استراحت و صرف ناهار باید مسیر را به سوی شمال ادامه دهیم. اما اینبار در طبیعتی متفاوت. یعنی با عبور از گردنه وجرگه دیگر وارد ظلع شمالی البرز و استان گیلان میشویم. منظره ای کاملا رویایی مسیری سراشیبی را میبینید که ادامه آن به دریایی از چمنزار منتهی میشود و بعد از آن پرتگاهها و سپس جنگلهای انبوه و سرسبز گیلان. به این منظره دسته های شناور مه و ابر را نیز اضافه کنید که مانند گشتی های نگهبان در میان دره ها و جنگلها در حال عبور و مرورند. از وجرگه می توان چندین مسیر متفاوت را دنبال کرد. در غرب به سمت پایین به کوثر میرسید . به سمت غرب همراستا با مرتع به کردداغی(ییلاق دیگرآب بر) و یا تکاب(ییلاق گشت رودخان) میرسید. از سمت جنوب و سراشیبی به خرمن اسر و روستای ده بهار می رسید. به سمت شرق و همراستا با مرتع به ییلاق تولاهی واره و سپس روستای توریستی امامزاده ابراهیم در عمق جنگلهای شفت میرسید. و به سمت شمال و سرازیری به چمنزار دایلسر میرسید. ما طبق برنامه قبلی به سمت شمال و سرازیری حرکت را ادامه دادیم یعنی به سمت دایلسر بعد از این تمام چشمه ها به سمت گیلان میریزند و چه چشمه هایی! در میان هر دره چشمه ای جاریست که در میان چمنزارهای یکپارچه و فشرده راه باز میکنند و پیش میروند. در دور دست و نزدیگ گله های گوسفند مشغول چرایند. بعد از اینکه سراشیبی طی شد دیگر فقط چمنزار است و چمنزار! گاه گاهی چند راس اسب آزاد دیده می شوند که صاحبانشان آنها را برای چرا رها کرده اند. گویی اینجا امنیت کامل حکمفرماست. بعد از دو سه ساعت به دایلسر میرسیم. اینجا محلی کاملا مسطح و چمنزار است که اطراف آن را گاجه های طالشی به صورت پراکنده فراگرفته. همچنین یک گاجه مربوط می شود به قهوه خانه ای سنتی معروف به قهوه خانه ابراهیم(صاحب آن). تصمیم میگیریم شب را آنجا بمانیم. شب میاید و با زوزه سگها و صدای گوسفندان و البته گاه گاهی شیهه اسبها گوش ها را نوازش میدهد. بعد از شام داخل کیسه خواب شده و میخوابیم اما انگار امشب متفاوت از شب قبل است. هوا سردتر شده بطوری که کیسه ها نیز پاسخگو نیستند. صبح زود با شیهه اسبها از خواب برمیخیزیم هوا کمی مه آلود است و گویی بارانی کوتاه در راه است. همینطور هم میشود و بناچار به قهوه خانه پناهنده می شویم. پس از گرم شدن در کنار اجاق ابراهیم و صبحانه دوباره باید عازم شویم. از اینجا دو مسیر وجود دارد. یکی به سمت روستای خرمکش و دیگری به سمت قلعه رودخان. مسیر قلعه رودخان را درپیش میگیریم از میان چمنها و گله های گوسفند و اسبها عبور میکنیم در حالی که اطراف را می نگریم و جنگلهایی که در نواحی پایینتر خفته اند و گاجه ها و کلبه های گله داران طالشی که از دور دیده می شوند. پس از طی دوساعت مسیر هموار باز به سراشیبی میرسیم. اما خوشبختانه مسیر سراشیبی در اثر عبور و مرور کاملا ساخته شده است و البته شیب آن نیز به قدری ملایم است که اصلا احساس خستگی نمی کنید. در واقع ما وارد یک رگه از ییلاق قلعه رودخان میشویم که دو طرف آن جنگل است و بالای آن چمن و صاف . این رگه مته خانی نام دارد و ییلاق قلعه رودخان می باشد. هرچه از رگه پایینتر می آییم به جنگل نزدیک تر می شویم. خوشبختانه بخت با ما یار بود و به غیر از چند لکه مه پراکنده هوا صاف بود. پس از مدتی از دور قلعه در میان جنگل پدیدار میشود. باید از جنگل گذشت از دور وقتی هنوز وارد جنگل نشده ای مسیر چندان سختی به نظر نمیآید . سرانجام در نقطه ای وارد جنگل می شویم و از اینجا سخت ترین بخش سفر آغاز شد. مهمترین نکته ای که برای عبور از جنگل لازم است این است که به هیچ وجه نباید بدون داشتن مسیری مشخص وارد جنگلهای انبوه شد. به محض ورود به جنگل با سدی از درختان نفوذ ناپذیر و شیبی تند و غیرقابل رویت مواجه میشوید که حرکت را بشدت کند میکند. در ضمن بیش از چند متر دید ندارید و رطوبت بالا امان شما را می برد. چون ارتفاع زیادی کم کرده بودیم دوباره هوا رو به گرمی و شرجی می رفت و از خنکی ییلاق خبری نبود. به سختی فراوان و طی ۵یا ۶ ساعت از جنگلی با شیب ۷۰درجه یا بیشتر عبور کردیم و با مشکلات زیاد در نهایت قلعه را پیدا نموده و وارد آن شدیم. گویی واقعا آن را فتح کرده بودیم. قلعه رودخان در ۲۰کیلومتری جنوب شرقی فومن از دهستان گورابپس در بخش مرکزی شهرستان فومن قرار دارد. ارتفاع این قلعه بین 655 تا 715 از سطح دریا در خط الراس یکی از ارتفاعات منطقه واقع شده است. قلعه ای اعجاب انگیز متعلق به دوران سلجوقیان که در داخل جنگلی صعب العبور بناشده. در واقع از نظر نظامی و با توجه به امکانات زمان خود کاملا نفوذناپذیر بوده است. مساحت و معماری داخل آن نیز قابل توجه بود. بعد از کمی توقف و استراحت دیگر ادامه مسیر که در واقع مملو از گردشگران علاقه مند نیز بود کاری ساده بود. چون یک مسیر سنگفرش از قلعه تا پارکینگ ماشینها وجود دارد که به حمت شهرداری قلعه رودخان ایجاد شده. این بود شرح خلاصه وار سفر گروه کوهنوردی ما به قلعه رودخان. امیدوارم شما نیز حتما از این مسیر و مشابه آن دیدن کنید مطمئن باشید پشیمان نخواهید شد.

 

اعضاء گروه: ضرغام عماری- راشدصفری- جلال عمارلو- دکتررضا انبارلویی- مهرداد احمدی- سعید قاسمی- مهدی انبارلویی

منتظر عکسهای این سفر باشید!

لینک
۱۳۸٦/٦/٦ - مهدی انبارلویی

   دره هازار زیبای خفته   

جنگل هازار       Hazar forest   

 در مسیر رودخانه های جاری از رشته کوههای البرز به سمت ارتفاعات که پیش بروید در

ارتفاعات بالا و البته پایین تر از مراتع ییلاقی شما می توانید شاهد جنگلهای منحصر

 بفردی در منطقه طارم باشید . این جنگلهای ضلع جنوبی البرز فقط مختص طارم می

باشند . یکی از این جنگلها که در مسیر رودخانه چینی لر می باشد جنگل هازار نام دارد.

 این جنگل الحق یکی از بکرترین و نادرترین دره های ایران می باشد . بدلیل مسیر صعب

العبور آن هازار یک دره ساکت و مخوف است که سفر به درون آن حتی برای محلی ها هم

بتنهایی امکان پذیر نیست و حداقل حضور دو نفر همراه منطقی می باشد . رودخانه هازار

بسیار پرآب و از مرتع مشرف به آن سرچشمه می گیرد . آب آن بسیار سرد و گوارا است .

دره هازار دارای دو نوع جنگل متفاوت در دو ضلع شرقی و غربی می باشد که با وجود اینکه

در مقابل هم هستند ولی کاملا متفاوتند .در سمت غربی بعلت رطوبت کمتر جنگل شامل

درختهای موسوم به آردیژ می باشد که کوتاه و با شاخ و برگی فشرده می باشند . در

سمت مقابل جنگلی از درختان بلوط و راش که درختانی تنومند هستند و بعلت رطوبت

بیشتر ضلع شرقی بوجود آمده اند . نکته جالب توجه این است که درختان بلوط این جنگل

مختص ضلع جنوبی البرزند و در جنگلهای انبوه شمال یافت نمی شوند . میوه و برگهای این

درختان از لذیذترین غذاهای دام و گوسفند به حساب می آیند . به همین دلیل این جنگلها

طعمه گله داران و چوپانان و چرای بی رویه می شوند . اما بدلیل صعب العبور بودن هازار

این دره هنوز از خطر گله ها در امان مانده و بیشتر دره های مجاور مورد هجوم دامها می

باشند. کف دره و اطراف رودخانه مملو از درختان آلوچه وحشی و زرشک است . همچنین

پوشش گیاهی دره نیز بسیار منحصر بفرد می باشد . انواع تره ها و گیاهان کوهی محلی

که بسیار ارزشمند و دارای خواص دارویی و غذایی عالی هستند در آنجا رشد می کنند .

گیاهانی چون پونه - شیرین تره - گزنه - خشخاش - اولیک - چرشت - اسفناخ - توکلجه

و بسیاری دیگر که اینجانب نامهای آنها را نمی دانم . از جانوران موجود نیز خرگوش - کبک

- عقاب - گراز - گرگ - شغال - خرس و آهو را می توان نام برد . جانداران کوچک و انواع

پرندگان کوچک نیز در این زیست بوم زندگی می کنند . لایه های داخل دره دارای چشمه

ها ی کوچک و زیباییهای خاص خود هستند . خلاصه اینکه اگر می خواهید سفری

بیادماندنی در طبیعتی وحشی و بکر داشته باشید جنگل هازار منتظر شماست .

*** متاسفانه بعلت چرای بی رویه دام مراتع و جنگلهای ضلع جنوبی البرز بشدت در خطر

نابودی اند و اگر فکری بحال آنها نشود دچار فاجعه ای جبران ناپذیر خواهند شد. همانطور

که در بالا اشاره شده جنگل بلوط از ویژگی های مختص این نواحی و بسیار نادر است . اما

بسیاری از دره های مستعد آن فقط شامل درختان قدیمی می باشند . زیرا گله های

گوسفند حتی به میوه و دانه های این درختان نیز رحم نمی کنند و کوچکترین نهال این

درختان که فرصت رشد پیدا کند بسرعت توسط گوسفندان نابود می شود . بهمین علت

در آینده دیگر نمی توان امیدی به جایگزینی جنگلها و تداوم حیات ‌آن داشته باشیم .

to observe pictures of Hazar valley click on bottom link

برای دیدن عکسها اینجا www.tarom1386.persianblog.ir  کلیک کنید.

لینک
۱۳۸٥/۱٢/۱٩ - مهدی انبارلویی

   گرانترین و لذیذترین قارچ دنیا درطارم   

گرانترین و لذیذترین قارچ‌های خوراکی جهان در شهرستان طارم استان زنجان رشد می کند.

مجری طرح پژوهشی بررسی زیستگاه‌های دنبلا‌ن کوهی افزود : گونه ای از نادرترین قارچ های " دنبلان کوهی " جهان دربرخی از مراتع شهرستان طارم شناسایی و در دانشگاه زنجان بررسی شده است .

عمارلو گفت : قارچ های دنبلان کوهی با گیاهان مرتعی همزیستی دارد و آزمایش های نهایی درباره شناسایی این گونه گیاهی ادامه دارد .

وی گفت : قارچ دنبلان کوهی در سال های پر باران و فصل پاییز و نیز از اول اسفند تا نیمه اول فروردین در مراتع شهرستان طارم رشد می کند و از شکاف و ترک های ویژه ای که در خاک ایجاد می کند شناسایی و جمع آوری می شود.

مجری طرح پژوهشی بررسی مراتع زیستگاه قارچ های دنبلان کوهی افزود : بیش از 15 نوع پروتئین در این قارچ ها شناسایی شده است .

عمارلو گفت : قیمت قارچ های دنبلان کوهی در کشورهای فرانسه ,ایتالیا و انگلیس هر کیلو 100 تا 200 دلار است .

وی افزود : پرورش آزمایشگاهی قارچ دنبلان کوهی هنوز در محافل علمی و تحقیقاتی جهان میسر نشده است و محققان زنجانی تحقیقات خود را درباره پرورش آزمایشگاهی این قارچ ادامه می دهند .

a most luscious and most expensive  mushroom in world

Donbalan is a very luscious mushroom that grow only in Tarom.

that is grow in subsoil and only after spring's rains.

Donbalan's price in world is 100 to 200 dollars per Kg.

but you can find it very easy in Tarom. Donbalan has more than

15 type of proteins.

لینک
۱۳۸٥/٤/٢۱ - مهدی انبارلویی

   عکسهایی از طبیعت زیبای طارم   

 

لینک
۱۳۸٥/٢/٢۳ - مهدی انبارلویی

   مسیر های زیبا و توریستی   

 

 فروردین ۱۳۸۴

 

رودخانه پرآب *قزل اوزن* اولین چشم اندازی است که پس از عبور از رشته کوهی که *زنجان* را از منطقه *طارم* جدا کرده است به چشم می‌خورد. پس از ۱.۵ ساعت سفر از زنجان به روستای *درام* [۱]، خنکای آب رودخانه قزل اوزن خستگی را از تن به در می‌کند. بر خلاف تصور ارتفاع رودخانه از سطح دریا زیاد نیست (حدود ۶۰۰ متر). منطقه سرسبز کنار رودخانه عمدتاً زمینهای کشاورزی‌اند که در آنها برنج، سیب زمینی، طالبی و انواع صیفی ها کشت شده است. معمولاً آبیاری با پمپاژ و از رودخانه صورت می‌گیرد.

 

جاده‌ای خاکی به طول حدود ۳ کیلومتر ما را به روستای *کُمادشت* می‌رساند. شب را در این روستای سرسبز می‌گذرانیم و ساعت ۶ صبح وسایل را جمع و جور کرده و حرکت می‌کنیم. پس از حدود ۲۰۰ متر پیاده‌روی در امتداد جاده خاکی، از سمت شرق جاده و در مسیر پاکوب و مشخص از جاده خارج می‌شویم. مسیر شیب تندی دارد و در امتداد دره به پیش می‌رود.

 

بعد از ۶.۲ کیلومتر پیاده‌روی وارد دره بازی می‌شویم که سه درخت توت بزرگ با سایه‌ای فرح بخش و چشمه کوچکی ما را به شیرینی میوه هایش مهمان می‌کند. خستگی از تن دور می‌شود. وارد منطقه‌ای با درختچه‌های جنگلی می‌شویم. همچنان به سمت شمال ادامه می‌دهیم. باز هم شیب زیاد کوه، نفس را در گرمای تابستان کوتاه می‌کند.

 

هزار و دویست متر پیاده‌روی ما را به خطالرأس کوه می‌رساند (ارتفاع ۲۱۷۲ متر). دامنه جنوبی کوه را تراورس کرده و پس از ۲۳۰۰ متر پیاده‌روی از گردنه شرقی وارد مرتع بسیار زیبایی می‌شویم. اکنون با انبوهی از گله‌های بز و گوسفند روبرو شده‌ایم و سگ‌های گله مدتی است ما را متوقف کرده‌اند. ناهار را مهمان چند خانوار چادرنشینی که تابستانها به این منطقه می‌آیند می‌شویم (به این منطقه ییلاق می‌گویند). امان از ملخ. شاید به سختی بتوان گام برداشت و صدای له شدن این حشرات را نشنید. پیرمردی می‌گفت که در سالیان دور هر سال مراتع توسط دولت سمپاشی می‌شد ولی متأسفانه مدتهاست که این کار نیز فراموش شده و این حشرات آنقدر زیاد شده‌اند که علاوه بر نابودکردن مراتع، دامها را نیز بیمار کرده اند. متاؤسفانه هنوز هم کسی به فکر نیست.

 

شب را با شمارش ستارگان بی شمار آغاز کردیم. افسوس که نسیم شبانگاهی و خستگی روزانه پلکها را پیش از موعد سنگین کرد. ساعت ۷ صبح به سمت شرق ادامه می‌دهیم و بعد از دور زدن دره عمیق روبروی مرتع و پس از ۳.۸ کیلومتر به گردنه ۲۴۳۵ متری می‌رسیم. مجدداً از دامنه کوه تراورس کرده و پس از ۳.۳ کیلومتر روی گردنه شمالی مشرف به منطقه ماسوله استراحت می‌کنیم (ارتفاع ۲۵۲۹ متر)، از اینجا دره ماسوله نمایان است. منظره‌ای بس بدیع با جنگل و ابر خفته در بستر دره، شکوه پرواز یک جفت عقاب نیز مدتی سرگرممان می کند.[۲] به سرعت از دامنه شمالی به سمت شرق پایین می‌آییم. سپس ادامه مسیر به سمت شمال و بعد از ۷.۱ کیلومتر پیاده‌روی و گذر از جنگل به روستای زیبای *ماسوله* می‌رسیم. ماسوله حدود ۱۰۰۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد و جزو مناطق توریستی استان گیلان است. وصف تاریخی و فرهنگی آن بماند برای بعد. انبوه جمعیت متعجبمان کرد. با کمی دقت به نگاه رهگذران، می‌شد حدس زد که ایشان از دیدن کوله پشتی‌های بزرگ و وزین ما تعجب بیشتری کرده‌اند. برخی نیز با چند سؤال کوتاه پاسخ خود را می‌گرفتند. در میدان اصلی روستا مینی‌بوس به مقصد *فومن* مهیاست. [۳]

 

در ساعات خاصی از شهر فومن به مقصد تهران اتوبوس وجود دارد. اگر اتوبوس را از دست دادید نگران نباشید چون اتوبوس دیگری در شهر رشت منتظر شماست. به دوستان و همکاران عزیز پزشک توصیه می‌کنم در اینگونه سفرها که مدتی را در مناطق صعب‌العبور و دورافتاده می‌گذرانید، کمی بیش از حد مورد نیاز دارو و کمک های اولیه پزشکی همراه داشته باشید، زیرا همیشه با کودکان و پیرانی که محتاج کمک ما هستند برخورد خواهیم کرد.

 

پانویس

 

۱/ از زنجان اتومبیل های کرایه ای وجود دارد که با دریافت ۱۵۰۰ تومان شما را به *درام* می‌رساند.
۲/ قبل از رسیدن به این مکان حتماً تلفن همراه خود را خاموش کنید چون ممکن است صدای آن سکوت طبیعت را خدشه‌دار کند.
۳/ کرایه مینی‌بوس از ماسوله تا فومن ۱۵۰ تومان است.


بین گردنه دیزاب و ماسوله

 


 

راه درام به ماسوله

لینک
۱۳۸٥/٢/٦ - مهدی انبارلویی

   جايی در نزديکی   

والتین و الزیتونOlive production

سفر به طارم، سرزمين درختان زيتون

 

از جاده پرپيچ طارم كه بالا بروى و پايين بيايى كناره هاى جاده پر است از باغ هاى زيتونى زيتون. چشم را كه به كار بيندازى بوى زيتون از پشت پلك هايت خودش را مى كشد تا ريه هاى  گرسنه ات. اين دانه هاى درشت عشوه گر بر شاخه هاى نازك و پربرگ نشسته اند تا مهمترين سوغات زنجان باشند. زيتون هاى درشت طارمى خريداران ثابتى در كانادا و عربستان سعودى دارد و استان هاى داخل كشور را هم پوشش مى دهد، همين است كه اين سوغات سبز با آن ته مزه تلخش مى تواند سر سفره همه باشد.در طارم زرد زيتون، زيتون شنكه، زيتون روغنى ، زيتون مارى، گلوله زيتون و مقدار كمى انواع خارجى كشت مى شود. استان زنجان از نظر توليد زيتون و سطح زير كشت باغات بارور مقام نخست كشور را دارد و از نظر كل سطح زير كشت پس از استان هاى فارس، گلستان و خوزستان رتبه چهارم را از آن خود كرده است. پنج هزار نفر در طارم زيتون كشت مى كنند و هفت هزار و ۵۰۰ خانوار از مزاياى اين كشت پر سود بهره مند مى شوند.
لینک
۱۳۸٥/٢/٥ - مهدی انبارلویی

   آببر   

منظره ای از تالش خانی (لار پایین)

تنها در شعاع کمتر از ۶ کیلومتر از شهر آببر(مرکز شهرستان طارم)

شما می توانید شاهد سه دریاچه طبیعی که از معجزات خداوند

می باشند در مسیر دو رودخانه دائمی باشید.این سه دریاچه که در

اثر زلزله خرداد سال ۱۳۶۹ تنها در چند ثانیه بوجود آمده اند هنوز در

نقشه جغرافیایی منطقه جایی ندارند. هر کدام از این دریاچه ها

دارای مسیر پیاده روی بسیار زیبا و بکر می باشند که برای بازدید

گردشگران لحظه شماری می کنند. شما می توانید در سکوت

کامل این دریاچه ها به ماهیگیری و تفریح بپردازید.

Ab bar is centeral city of Tarom in Zanjan province. Zanjan is one of IRAN 's province in north-west. in general zanjan is a mountainous and cold region of Iran. But Tarom have variety of climate from humid to highlands. it cause that experts call Tarom , India of Iran

 

In near of Abbar (the centeral city of Tarom) you can

see three beautiful indigenous lake's in the middle of

valley.those lake's made via the earthquake in 1990 in

nearly 10 second only.those are really miracle's of God!

دریاچه چینی لر                                 Chene Lar lake

 

to observe more pictures of Chene Lar lake click on bottom link

برای دیدن عکسهای بیشتر اینجا www.tarom1386.persianblog.ir  کلیک کنید.

لینک
۱۳۸٥/٢/۳ - مهدی انبارلویی

   Tarom   

سلام بر تمام مردم ايران و جهان

Hello to all of World peaple !!!

It is a web about Tarom land in Iran . 

طارم جلگه ای در ميان رشته کوه ها ی سر به فلک کشيده.

Tarom is a beautiful flat plain in the middle of high mountains.

Olive land                                                                         سرزمين زيتون

سرزمينی كوچك با بيشترين تنوع آب و هوا در كمترين مساحت.

A region with most diversity in least area.

طارم دارای آب و هوايی معتدل و مديترانه ای است . در اين منطقه شما

می توانيد معنای واقعی تنوع و چهار فصل را دريابيد .

The weather of Tarom is very mild.

رود قزل اوزون به آرامی در ميان طارم آرميده است . اين رود که از کوههای

 چهل چشمه در کردستان سرچشمه می گيرد با طی مسيری طولانی وارد طارم

شده و پس از عبور از وسط آن در گلوگاه منجيل با شاهرود پيوند می خورد .در محل

پيوند اين دو رود سد بزرگ منجيل محيط زيبا و وصف ناپذيری را ايجاد کرده است.

 قزل اوزون سرانجام وارد گيلان شده و به دريای خزر می ريزد.در طارم اطراف

اين رود پر برکت را حاصلخيزترين زمينهای ايران دربر گرفته اند.انواع محصولات

 کشاورزی به دست کشاورزان زحمت کش اين منطقه در اين زمينها کشت می شود

و حتی درجاهايی زمينها سه بار در سال کشت می شوند .

Gezelozon is a big and long river in Tarom.environs of  Gezelozon have

very prolific lands for any species of agronomy products.

لینک
۱۳۸٥/۱/٢۸ - مهدی انبارلویی